вівторок, 12 січня 2016 р.

четвер, 3 грудня 2015 р.

Омоніми і омофони з перекладом


air – heir (воздух/проветрить – наследник): fresh air; the heir to the throne

band – band (отряд/группа – завязка): a rock band; a rubber band

bank – bank (насыпь/берег – банк): the bank of the river; the bank of England

bare – bear – bear (голый – нести/родить – медведь): with bare hands; bear in mind; а polar bear

bark – bark (лай/лаять – кора): the dog barked at me; the bark of a tree

bat – bat – bat (летучая мышь – бита – моргнуть): blind as a bat; a baseball bat; not to bat an eyelid

середа, 2 грудня 2015 р.

Педагогічний проект

Метод проектів  спрямований на те, щоб розвинути активне самостійне мислення дитини і навчити її не просто запам'ятовувати і відтворювати знання, які дає йому школа, а вміти застосовувати їх на практиці.

 Проектна методика відрізняється кооперативним характером виконання завдань при роботі над проектом. Діяльність, яка при цьому здійснюється, є за своєю суттю креативною та орієнтованою на особистість учня. Вона передбачає високий рівень індивідуальної і колективної відповідальності за виконання кожного завдання по розробці проекту. Спільна робота групи учнів над проектом невіддільна від активної комунікативної взаємодії учнів. Проектна методика є однією з форм організації дослідницької пізнавальної діяльності, в якій учні займають активну суб'єктивну позицію.
Я пропоную до Вашої уваги розробку проекта у 9 класі за темою Air Pollution

Question for 9-Graders

You have read a text about virtual worlds and avatars. Do you think it's good that people spend much time online?