четвер, 3 грудня 2015 р.

Омоніми і омофони з перекладом


air – heir (воздух/проветрить – наследник): fresh air; the heir to the throne

band – band (отряд/группа – завязка): a rock band; a rubber band

bank – bank (насыпь/берег – банк): the bank of the river; the bank of England

bare – bear – bear (голый – нести/родить – медведь): with bare hands; bear in mind; а polar bear

bark – bark (лай/лаять – кора): the dog barked at me; the bark of a tree

bat – bat – bat (летучая мышь – бита – моргнуть): blind as a bat; a baseball bat; not to bat an eyelid

середа, 2 грудня 2015 р.

Педагогічний проект

Метод проектів  спрямований на те, щоб розвинути активне самостійне мислення дитини і навчити її не просто запам'ятовувати і відтворювати знання, які дає йому школа, а вміти застосовувати їх на практиці.

 Проектна методика відрізняється кооперативним характером виконання завдань при роботі над проектом. Діяльність, яка при цьому здійснюється, є за своєю суттю креативною та орієнтованою на особистість учня. Вона передбачає високий рівень індивідуальної і колективної відповідальності за виконання кожного завдання по розробці проекту. Спільна робота групи учнів над проектом невіддільна від активної комунікативної взаємодії учнів. Проектна методика є однією з форм організації дослідницької пізнавальної діяльності, в якій учні займають активну суб'єктивну позицію.
Я пропоную до Вашої уваги розробку проекта у 9 класі за темою Air Pollution

Question for 9-Graders

You have read a text about virtual worlds and avatars. Do you think it's good that people spend much time online?

середа, 25 листопада 2015 р.

HOME Idioms

9 idioms for all cases in life

1. Make yourself at home - располагайтесь, чувствуйте себя как дома
2. Coming home to roost - как аукнется, так и откликнется
3. Home truth - горькая правда
4. Homesick - тоска по дому, по родине
5. It’s nothing to write home about - ничего особенного
6. Home is where the heart is - дом там, где твое сердце
7. The lights are on, but nobody’s home - без царя в голове
8. Close to home - задеть чьи-либо чувства
9. Home free - чувствующий облегчение после трудов, увенчавшихся успехов

#idioms@english_is_fun

пʼятниця, 20 листопада 2015 р.

Question for a discussion

In the past it was common for married couples to have a lot of children. Nowadays couples are increasingly choosing not to have children at all, or have just one child. Do you belive that it's great to be an only child?
I'm looking forward to your ideas.

вівторок, 17 листопада 2015 р.

Useful phrases for an essay

1. Many people think … but others do not agree. Многие люди думают, (что) ... , но другие не согласны
2. Let us consider what the advantages and disadvantages of … are. Рассмотрим, каковы преимущества и недостатки ...
3. Let’s consider some pros and cons of it. Давайте рассмотрим некоторые плюсы и минусы (этого)...
4. Let us start by considering the facts. Начнем с рассмотрения фактов.

Скорочення в англійській мові

Сокращения в английском языке

Буквенные сокращения образуются из начальных букв сокращенных слов и словосочетаний:
etc. – (латинское et cetera) – и так далее
i.e. – (латинское id est) – то есть
Показать полностью..

субота, 14 листопада 2015 р.

AЛФАВИТ ИЗ ИДИОМ

ANTSY - impatient, forgety, жарг. беспокойный, дерганый
Waiting for his report card made James feel more antsy every day.
BROKE - out of money, bankrupt, на мели, без денег
I'm broke, could you lend me a dollar?

четвер, 12 листопада 2015 р.

Міністерство освіти і науки рекомендує вищим педагогічним навчальним закладам використовувати матеріали всеукраїнського конкурсу "Учитель року - 2015" у процесі підготовки студентів до майбутньої педагогічної діяльності http://osvita.ua/school/48508/

вівторок, 10 листопада 2015 р.

Dog Idioms

Идиомы о собаках на английском

top dog - человек, который доминирует или успешен в какой-то области деятельности; хозяин положения; господствующая или победившая сторона

Writing for exams

The words “assessment” and “testing” are often enough to send goose bumps up the arms of many students and teachers. By learning a few assessment strategies, however, you can help your students through even the most anxious moments and help them score higher in the process.
Test preparation provides students with strategies that will enable them to focus on content and not become frustrated with unfamiliar formats and situations. These tips can help students improve their performance at ZNO and their comfort with assessment in general.
Writing can be some people’s favourite or least favourite type of exam. The good part of the writing exam is that students can truly explain their knowledge of the subject matter in many ways. People with better writing skills tend to favor these types of exams, if they know the strategy.

The tips will help prepare students for the “writing” part of the assessment.

четвер, 5 листопада 2015 р.

середа, 4 листопада 2015 р.

Результати дослідження міжнародної тренінгової компанії Education First свідчать про те, що Україна у порівнянні з минулим роком значно покращила свою позицію у рейтингу країн за показниками знання англійської мови, як іноземної http://osvita.ua/languages/48385/
Український центр оцінювання якості освіти затвердив характеристики тестів ЗНО. Характеристики фактично визначають, що представлятимуть собою тести у 2016 році http://osvita.ua/test/48391/
 https://www.facebook.com/osvita.ua/?ref=nf

вівторок, 3 листопада 2015 р.

Кровавые династии Британии. Плантагенеты
45:26
45:24
45:02
45:11
Використання нетрадиційних уроків у практиці навчання англійської мови
Метою навчання іноземної мови (ІМ) в сучасній загальноосвітній школі є формування комунікативної компетентності, яка включає мовну, мовленнєву і соціокультурну компетенції. Тобто, комунікативна компетентність – це здатність учня розуміти та відтворювати ІМ не тільки на рівні фонологічних, лексико-граматичних і країнознавчих знань та мовленнєвих умінь, а й відповідно до різноманітних цілей та специфіки ситуації спілкування.
Тому засоби формування цієї компетентності мають бути творчими і в той же час – ефективними. Одним із таких засобів є використання нетрадиційних уроків у практиці навчання ІМ.
 Одним з основних мотивів використання нетрадиційних форм є підвищення творчо-пошукової активності дітей, що є важливим для учнів. Інноваційні методи навчання іноземних мов спрямовані на розвиток і самовдосконалення особистості, на розкриття її резервних можливостей і творчого потенціалу, створюють передумови для ефективного поліпшення навчального процесу.

Існує значна кількість нестандартних форм проведення уроків. Найпоширенішими серед них є уроки-конференції, уроки-аукціони, уроки-ділові ігри, уроки-змагання, уроки-КВК, уроки-консультації, комп’ютерні уроки, уроки-консиліуми, уроки-проекти, уроки-винаходи, уроки-заліки, театралізовані уроки, уроки-семінари, уроки-конкурси, уроки-свята, уроки-концерти, уроки-екскурсії тощо.

понеділок, 2 листопада 2015 р.

12 ПОЛЕЗНЫХ СЕРВИСОВ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО

Определите свой уровень английского -http://vk.cc/3YVMCt
Определите сколько слов вы знаете - http://vk.cc/4fkz4l
Английский для начинающих - http://vk.cc/4fkx4s
Большая база пособий и учебников - http://vk.cc/2wSeNg
Тренировки понимания на слух - http://vk.cc/4fkxNg
Грамматика - http://vk.cc/4fkytN
Сериалы с субтитрами - http://vk.cc/4fkyLw
Игры для изучения английского - http://linguagame.ru
Поиск собеседников из вконтакте - http://vk.cc/3mHjx1
Поиск собеседников из фейсбук - http://vk.cc/4fkDWN
Здесь можно задавать вопросы по грамматике английского, произношению и переводу -http://vk.cc/2eSBQ1
Тоже самое, но отвечают носители языка -http://vk.cc/46kLTl

середа, 28 жовтня 2015 р.

Фразовые глаголы.


CARRY ON - продолжать
We must try to carry on as if nothing had happened. 

CLEAN UP - прибирать, приводить в порядок, делать генеральную уборку
This room needs cleaning up. 

SWITCH OFF - выключать радиоприёмник
Why did you switch off the radio? I was enjoying the music. 

В помощь туристам. Полезные фразы на английском языке для начинающих.

Can I help you? — Как я могу вам помочь? 
I’d like to check in. — Я хотел бы зарегистрироваться. 
I have a reservation. — У меня забронирован номер. 
Your room is ready. — Ваш номер готов. 
Is it possible to see the room? — Можно посмотреть номер? 
Yes, I’ll take it. — Да, я его беру. What time is checkout? — Во сколько происходит выселение из отеля? 

15 interesting facts about the English language

lettereEnglish is one of the most widely spoken languages in the world so it is not surprising that so many people want to learn how to speak English.
In your English classes you no doubt learn interesting things but I’m sure you haven’t heard all of these facts before:

60 cпособов заменить глагол "TO SAY". Разнообразим свою речь!

to state — утверждать
to speak — высказывать
to remark — замечать 
to report — сообщать
to add — добавлять

to answer — отвечать
to reply — отвечать на реплику
to respond — отвечать, отзываться